Obec Rudice | Jihomoravský kraj

Menu

Obsazenost pronajímaných prostor

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 16.06.2023

Žegrov: 17.06.2023

Sběrný dvůr: 16.06.2023 a 17.06.2023

Smuteční oznámení

Oznámení

Zubní ordinace Jedovnice

MUDr. Staňková neordinuje 5.6. - 9.6. 2023.

Zástup Křtiny MUDr. Kulhánková. tel. 516 414 291, do 12 hod.

Projekt Podpora komunitního života a potřebných služeb na území MAS

Státní veterinární správa informuje

o africkém moru prasat a ptačí chřipce:

- informace pro občany

- informace pro myslivce

- ptačí chřipka - opatření v drobnochovech 

A dále nabídka práce Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj na pozici veterinárního technika.

Informace Ministerstva vnitra o datových schránkách od 1.1.2023

Datovky  přepis hlášení

Datová schránka

Datovky leták

Identita občana

eg.d - ořez dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (viz příloha).

 

Zobrazit vše

Akce jinde

150. výročí založení sboru SDH Lysice

SDH Lysice si Vás dovoluje pozvat na oslavu 150. výročí založení sboru, která se bude konat v sobotu 10. června na koupališti v Lysicích. 

O zábavu bude postaráno celý den a to jak pro dospělé, tak pro děti. Můžete se těšit na výstavu historické a novodobé hasičské techniky, dynamické ukázky a vodní světelnou fontánu. V průběhu celého dne bude bohatý doprovodný program. Bude připraven železný Zekon, animační show s DENI A TERI, fotokoutek, skákací hrad a preventivní činnost od HZS a ZZS. Dále se můžete těšit na skupinu Olympic revival a zpěvačku Ivanu Košínovou.  Celou akci bude moderovat Libor Červínek.  

VSTUP NA NAŠI AKCI JE ZDARMA!!!  Více info na www.sdhlysice.cz nebo facebook.com/sdhlysice

Vernisáž výstav Tygr zpod pevnosti Ranthambore a Na houby

která se koná ve čtvrtek 11. května 2023 v 18:00 hodin v Multimediálním sále Muzea Blanenska. Součástí doprovodného programu bude přednáška autorů výstav - Vladimíra Čecha ml. a Adama Zachaře a připraveno bude také malé občerstvení. Vstup na akci je zdarma.

Tygr zpod pevnosti Ranthambore

- Na houby

 

Letní příměstský tábor Křtiny

Lesní základní škola Otakárek pořádá letní příměstský tábor 14.-18.8. 2023 ve Křtinách

 

Akce jinde - Oslavy 50. výročí letního kina v Lysicích

V letošním roce oslaví letní kino v Lysicích 50 let. Součástí oslav bude pěvecké vystoupení dětí ze Základní školy Edvarda Beneše Lysice, které si připraví písničky z filmů a pohádek. Do Lysic zavítá oblíbený režisér Zdeněk Troška se svým dvorním scénáristou Markem Kališem. Na závěr se uskuteční vystoupení skupiny ABBA World Revival. Moderátorkou akce bude Michaela Cásková. Akce se koná 16.6.2023 od 17:25.
Předprodej vstupenek v ceně 99 Kč probíhá v síti Ticketlive:
https://1url.cz/2rOIf nebo v kamenných prodejnách: Drogerie Fojt v Lysicích, Infocentrum Blansko a Infocentrum Boskovice.

Akce jinde - Čarovné tóny Macochy

24. ročník tradičního festivalu v Moravském krasu. 7.6.- 11.6.2023

Zobrazit vše

Znak obce Rudice

Obec: RUDICE, kraj: JIHOMORAVSKÝ, okres: BLANSKO

Kód obce: 582 298

PSČ: 679 06

Obecní úřad: IČ: 00280895 DIČ: CZ00280895 (obec je plátcem DPH)

Číslo účtu: 5322631/0100 KB Blansko

Telefon: (+420) 516 443 528, Fax: (+420) 516 443 528

Adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Adresa pro písemný styk: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Adresa pro elektronická podání: obec@rudice.cz

Jak posílat elektronická podání?

Identifikátor datové schránky: 9fqa2ej

Kontaktní místo: Czech POINT

Starosta obce: Roman Šebela, tel. 602 729 097, e-mail: starosta@rudice.cz

Místostarosta: Ing. Jaroslav Weiter, tel. 604 915 008, e-mail: jaroslav.weiter@sawtronics.cz

Pověřenec pro GDPR: DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov

Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, kontakt 605 851 345, e-mail: gdpr@dstisnovsko.cz

Úřady:


Statistické údaje:

V obci bylo k 31.7.2020 evidováno 352 adresních míst, nejvyšší číslo popisné bylo 352.

V obci bylo k 31.12.2020 přihlášeno 968 obyvatel, z toho 472 mužů a 496 žen.

 

Počet obyvatel Rudice v historii:

 • 1781 – 236 obyvatel

 • 1836 – 512 obyvatel

 • 1893 – 867 obyvatel

 • 1927 – 1024 obyvatel

 • 1948 – 965 obyvatel

 • 1964 – 998 obyvatel

 • 1970 – 936 obyvatel

 • 1985 – 829 obyvatel

 • 1993 – 772 obyvatel

 • 1996 – 798 obyvatel

 • 2008 – 897 obyvatel

 • 2009 – 911 obyvatel

 • 2010 – 909 obyvatel

 • 2011 – 904 obyvatel

 • 2012 – 922 obyvatel

 • 2013 – 932 obyvatel

 • 2014 – 943 obyvatel

 • 2015 – 969 obyvatel

 • 2016 – 966 obyvatel

 • 2017 – 955 obyvatel

 • 2018 – 953 obyvatel

 • 2019 – 950 obyvatel

 

Katastrální území obce (KÚ Rudice u Blanska) se rozkládá na 496 hektarech, z toho 13 hektarů zabírá zastavěná plocha. Obec se neoficiálně se dělí na části Dědina (centrum obce okolo školy), Tumperk (obydlené návrší kolem větrného mlýna) a Hajce - část okolo silnice na Olomučany (Adamov). Názvy ulic v obci jsou rovněž neoficiální, ale jsou uváděny v adresáři ČSÚ. Některé organizace toto adresování vyžadují. 

Na území obce je registrováno 148 podnikatelských subjektů, z toho je 1 státní organizace, 7 obchodních společností (s.r.o., v.o.s.), 121 podnikatelů (OSVČ), 3 samostatně hospodařící rolníci, 7 svobodných povolání a 8 ostatních subjektů.

Havarijní plán obce (dokument ve formátu PDF ke stažení)

 

 Úřední hodiny pro veřejnost:

 

Dopoledne

Odpoledne

Po

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

St

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

 

 Pracovní doba obecního úřadu:

 

Dopoledne

Odpoledne

Po

7:00 – 11:30

12:00 – 17:00

Út

7:00 – 11:30

12:00 – 14:30

St

7:00 – 11:30

12:00 – 17:00

Čt

7:00 – 11:30

12:00 – 14:30

7:00 – 11:30

12:00 – 14:30

 

Pracovní doba starosty obce je od 8:00 hod.

Agendy Obecního úřadu Rudice:

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory

 • Pronajímá hrobová místa

 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce

 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda

 • Přijímá oznámení o shromáždění

 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa

 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší

 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu

 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému

 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les

 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu

 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů

 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci

 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů

 • Vybírá poplatky za rekreační pobyt

 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství

 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 • Vybírá poplatky ze psů

 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky

 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem

 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci

 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce

 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)

 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí

 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce

 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

 

Přístup k informacím

viz stránka Povinné informace.

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Obsazenost pronajímaných prostor

Smuteční oznámení (2)

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 16.06.2023

Žegrov: 17.06.2023

Sběrný dvůr: 16.06.2023 a 17.06.2023

Oznámení

Zubní ordinace Jedovnice

MUDr. Staňková neordinuje 5.6. - 9.6. 2023.

Zástup Křtiny MUDr. Kulhánková. tel. 516 414 291, do 12 hod.

Projekt Podpora komunitního života a potřebných služeb na území MAS

Státní veterinární správa informuje

o africkém moru prasat a ptačí chřipce:

- informace pro občany

- informace pro myslivce

- ptačí chřipka - opatření v drobnochovech 

A dále nabídka práce Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj na pozici veterinárního technika.

Informace Ministerstva vnitra o datových schránkách od 1.1.2023

Datovky  přepis hlášení

Datová schránka

Datovky leták

Identita občana

eg.d - ořez dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (viz příloha).

 

Zobrazit vše

Akce jinde

150. výročí založení sboru SDH Lysice

SDH Lysice si Vás dovoluje pozvat na oslavu 150. výročí založení sboru, která se bude konat v sobotu 10. června na koupališti v Lysicích. 

O zábavu bude postaráno celý den a to jak pro dospělé, tak pro děti. Můžete se těšit na výstavu historické a novodobé hasičské techniky, dynamické ukázky a vodní světelnou fontánu. V průběhu celého dne bude bohatý doprovodný program. Bude připraven železný Zekon, animační show s DENI A TERI, fotokoutek, skákací hrad a preventivní činnost od HZS a ZZS. Dále se můžete těšit na skupinu Olympic revival a zpěvačku Ivanu Košínovou.  Celou akci bude moderovat Libor Červínek.  

VSTUP NA NAŠI AKCI JE ZDARMA!!!  Více info na www.sdhlysice.cz nebo facebook.com/sdhlysice

Vernisáž výstav Tygr zpod pevnosti Ranthambore a Na houby

která se koná ve čtvrtek 11. května 2023 v 18:00 hodin v Multimediálním sále Muzea Blanenska. Součástí doprovodného programu bude přednáška autorů výstav - Vladimíra Čecha ml. a Adama Zachaře a připraveno bude také malé občerstvení. Vstup na akci je zdarma.

Tygr zpod pevnosti Ranthambore

- Na houby

 

Letní příměstský tábor Křtiny

Lesní základní škola Otakárek pořádá letní příměstský tábor 14.-18.8. 2023 ve Křtinách

 

Akce jinde - Oslavy 50. výročí letního kina v Lysicích

V letošním roce oslaví letní kino v Lysicích 50 let. Součástí oslav bude pěvecké vystoupení dětí ze Základní školy Edvarda Beneše Lysice, které si připraví písničky z filmů a pohádek. Do Lysic zavítá oblíbený režisér Zdeněk Troška se svým dvorním scénáristou Markem Kališem. Na závěr se uskuteční vystoupení skupiny ABBA World Revival. Moderátorkou akce bude Michaela Cásková. Akce se koná 16.6.2023 od 17:25.
Předprodej vstupenek v ceně 99 Kč probíhá v síti Ticketlive:
https://1url.cz/2rOIf nebo v kamenných prodejnách: Drogerie Fojt v Lysicích, Infocentrum Blansko a Infocentrum Boskovice.

Akce jinde - Čarovné tóny Macochy

24. ročník tradičního festivalu v Moravském krasu. 7.6.- 11.6.2023

Zobrazit vše

snek

snek

 czechpoint

 blond

 krizport

klesti

kraj

kraj

Copyright 2023 Obec Rudice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.